ON SHAKY GROUND

Hva skal til for å snu en sak på hodet? -En sak som allerede har blitt kastet rundt på i hele ti år. Hvorfor haster det slik akkurat nå, kan vi ikke satse på ti år til?

FORELESNINGER: Myuran Sukumuran har sørget for gjennomføringen av filosofiforelesninger i fengselet. Foto: Privat

I begynnelsen av Bali-oppholdet besøkte vi Myuran Sukumaran i Kerobokan-fengselet ved Denpasar. På det tidspunktet visste vi at både han og Andrew Chan var dødsdømte, men realiteten av dette var det vanskelig å skjønne. Her kan du se innlegget jeg skrev etter vårt første fengselsbesøkBesøkene videre gjorde at jeg fikk bli litt kjent med Myuran, som det overhodet ikke finnes noe vondt i. Bali Nine er gruppen australiere som i 2005 ble arrestert for narkotikasmugling. Disse befinner seg i fire forskjellige fengsler hvorav noen har fått mildere straff enn andre. Myuran og Andrew har begge søkt benådning hos presidenten, men Indonesias nye president har valgt å gjenoppta dødsstraffen. Forrige søndag (18. Januar 2015) ble seks narkodømte fanger henrettet, fire menn og to kvinner. Myuran Sukumaran og Andrew Chan er de neste på Indonesias “dødsliste”. I forgårs ble også Andrews bønn om nåde avvist. Henrettelsen kan skje når som helst og antall dager er ikke til å stole på.

Andrew and Myuran, two young Australians, face execution in Indonesia. They have admitted trying to traffic drugs to Australia. They have exhausted their appeals. All that can save them is clemency from Indonesia’s President, Joko Widodo. We ask you to help in respectfully seeking clemency.

Gjennom besøkene våre fikk vi være vitne til arbeidet Myuran har gjort i og for fengselet og rehabiliteringsprosjektet han har satt igang for de andre innsatte. Han har gitt dem et lys for fremtiden og et grunnlag til blant annet å leve av noe når tiden i fengselet er over. Han viser tydelige tegn til rehabilitering og vi er flere som prøver å gjøre en innsats for at australieren skal få livstid fremfor døden. Straffen er for streng for handlingene som har blitt gjort, og ikke minst for det gode han har gjort i ettertid. Nå er det Myuran og Sukumaran som så sårt trenger et lys for fremtiden.

Man føler seg ganske hjelpeløs når man sitter på andre siden av kloden og bare taster på en datamaskin, men husk dette: Hvert ord er med på å skape oppmerksomhet og diskusjon rundt temaet. Og det gir et helt annet inntrykk enn for oss som har sett det på nært hold, men vi trenger støtte fra flere. Jeg ber nå om to minutter av din tid til å signere Mercy Campaign i dag: MERCYcampaign

Håpet er der fortsatt og derfor prøver vi så lenge muligheten er der… før tiden renner ut.
Vil du lese mer om saken kan du titte innom disse lenkene her:

http://www.dagbladet.no/2015/01/23/nyheter/utenriks/indonesia/dodsstraff/37269651/
http://www.dagbladet.no/2015/01/18/nyheter/utenriks/dodsstraff/henrettet/narkosmugling/37238131/
http://mercycampaign.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bali_Nine


What does it takes to change something? – Something that has already been discussed the last ten years. Why do we own this case attention right now?

During my stay in Bali I was fortunate to visit the Kerobokan Prison near Denpasar. One of our lecturers at Gateway College, Øivind Zahlsen, arranged us a meeting with Myuran Sukumaran. At that time we all knew that he and Andrew Chan was sentenced to death as a result of trafficking drugs, but the fact that their time was running up was hard to face. I remember the first time my friends and I sat foot inside jail. We didn’t know whether to smile, or any other way to behave, while walking past the inmates sitting on the lawn with their curious eyes looking at us.
The next visits made me an experience richer. I got to know Myuran a little. He told about his stay in Kerobokan and how he had changed. He taught me something. He taught me that it’s good to be stubborn, but sometimes you need to face yourself. Once in a while you need to sacrifice one thing to get something better. Such a cliche I know, but just recently I understood the meaning of it. Instead of thinking all about himself, Myuran decided to help the other inmates. He started a business to keep the inmates occupied and to learn something, like a rehabilitation program. We got to see some of his work, and also got the chance to help like every other class of Gateway College have done the last years now.
To mention some activities, the program includes painting courses, philosophy classes, dancing classes, jewelry-, t-shirt- and surfboard producing.  Students get involved by for example arranging an auction every semester to help pay for equipment so that they can keep on doing their thing.

Let me get to my point here…
Bali Nine is a group of Australians who in 2005 were arrested for drug trafficking. They are to find in four different jails in Bali whereas some of them has milder sentence than other. For those of you who didn’t know, I’m not happy to announce that two of them are sentenced to death: Myuran Sukumaran and Andrew Chan. They both have been pleading for clemency, but the new president of Indonesia has chosen to continue the death penalties working on his reforms. This hadn’t been done in years, but last Sunday (January 18th 2015) six drug convicts were executed, four men and two women. Myuran and Andrew are next. Thursday this week, Andrew’s plea for clemency was rejected. And since they are to be executed together the act can take place in any of the following days, and the number of days are not to rely on. 

Andrew and Myuran, two young Australians, face execution in Indonesia. They have admitted trying to traffic drugs to Australia. They have exhausted their appeals. All that can save them is clemency from Indonesia’s President, Joko Widodo. We ask you to help in respectfully seeking clemency.

Myuran Sukumaran has given his fellow inmates a basis to work further on when days in jail has passed. The ones we spoke with were grateful to get this opportunity and could finally see a light in the end of the tunnel. Hope that is. Myuran shows clear signs of rehabilitation and I am far from the only one trying to make an effort in this case. The punishment is way to harsh for the actions of his past, and way to repellent compared to the stake he put up for the inmates. At this time it is Myuran and Andrew who needs a light in the end of the tunnel. 

Every single word helps creating awareness about the subject so I feel that our job is to do all but keeping our mouth shut. It is hard to affect people with these arguments, but nothing is better then trying, right? Of course it gives a completely different impression reading a bunch of articles than for us who have witnessed a tiny part of it at close range, but we definitely need more support. I’m asking you, two minutes of your time, to sign the Mercy Capmaign right now. Press HERE. 

As long as there are hope, we will do what we can. Let’s not make time run out on them.

– Lise Dybvik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s